Zásady ochrany osobních údajů

30.5.2018

Uzavřením smluvního vztahu se společností TILLIT s.r.o., se sídlem Riegrova 390/31, 252 19 Rudná, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 236359, IČO: 03690687 (dále jen „správce“), umožňujete této společnosti využívat Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození zpracováváme a uchováváme od okamžiku uzavření smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy a ukládáme je po celou dobu trvání smluvního vztahu a zákonných povinností.

Vaše osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, emailová adresa zpracováváme a uchováváme za účelem plnění smlouvy. V rámci našeho smluvního vztahu se zavazujeme Vás průběžně informovat o postupu plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje jsou využívané výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré poskytované služby však nedokážeme zajistit pouze vlastními silami a pro některé procesy potřebujeme využívat služeb třetích stran. Společnost TILLIT s.r.o. může sdílet získaná data se společnostmi, které zajišťují služby, jako je například ukládání informací, provoz emailových schránek apod. Data mohou být uložena na datových úložištích těchto společností:

  • THINline s.r.o.
  • Google LLC
  • Apple Distribution International
  • Evernote GmbH
  • Seznam.cz, a.s.
  • Realman s.r.o.
  • Pireus s.r.o.

Žádné ze třetích stran ovšem nejsou osobní údaje předávány za účelem dalšího zpracování.

Vzhledem k platné legislativě máte kdykoliv právo Vámi poskytnuté údaje opravit či doplnit, požádat o přenos námi zpracovávaných osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech a některá další práva vycházející z aktuální legislativy.

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naší kontaktní adresu f.kudrna@tillit.cz nebo nám dejte vědět jiným způsobem.