Zásady ochrany osobních údajů – Tillit Investment & Development

30.5.2018

Uzavřením smluvního vztahu se společností TILLIT Investment & Development s.r.o., se sídlem Riegrova 390/31, 252 19 Rudná, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 271687, IČO: 05834511 (dále jen „správce“), umožňujete této společnosti využívat Vaše osobní údaje.

Shromažďované informace

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození zpracováváme a uchováváme od okamžiku uzavření smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy a ukládáme je po celou dobu trvání smluvního vztahu a zákonných povinností.

Vaše osobní údaje v rozsahu telefonní číslo, emailová adresa zpracováváme a uchováváme za účelem plnění smlouvy. V rámci našeho smluvního vztahu se zavazujeme Vás průběžně informovat o postupu plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje jsou využívané výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré poskytované služby však nedokážeme zajistit pouze vlastními silami a pro některé procesy potřebujeme využívat služeb třetích stran. Společnost TILLIT Investment & Development s.r.o. může sdílet získaná data se společnostmi, které zajišťují služby, jako je například ukládání informací, provoz emailových schránek apod. Data mohou být uložena na datových úložištích těchto společností:

  • THINline s.r.o.
  • Google LLC
  • Apple Distribution International
  • Evernote GmbH
  • Seznam.cz, a.s.
  • Realman s.r.o.
  • Pireus s.r.o.

Žádné ze třetích stran ovšem nejsou osobní údaje předávány za účelem dalšího zpracování.

Vzhledem k platné legislativě máte kdykoliv právo Vámi poskytnuté údaje opravit či doplnit, požádat o přenos námi zpracovávaných osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech a některá další práva vycházející z aktuální legislativy.

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naší kontaktní adresu f.kudrna@tillit.cz nebo nám dejte vědět jiným způsobem.